Przeskocz do treści

OFERTA

Oferujemy ubezpieczenia:
Komunikacyjne
Majątkowe
Życiowe i inwestycyjne
Dla firm
Turystyczne

Komunikacyjne:
OC (Odpowiedzialność Cywilna) – obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu
AC (Autocasco) – ubezpieczenie np. od kradzieży
NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) – dla kierowcy i pasażerów
Assistance – pomoc na drodze w razie awarii lub wypadku 24h, auto zastępcze, holowanie
Ubezpieczenie szyb – od stłuczenia lub uszkodzenia
Ubezpieczenie rehabilitacja – pokrycie kosztów procesu rehabilitacji po wypadku komunikacyjnym
AC Klasyki – ubezpiecznie dla pasjonatów samochodów zabytkowych i samochodów powyżej 25 lat

Majątkowe (Dom i mieszkanie):
Co możesz ubezpieczyć?
Mury
Stałe elementy – m. in. podłogi, okna, drzwi wejściowe i wewnętrzne, zabudowa kuchenna, armatura łazienkowa itp.
Ruchomości domowe – np. meble, dywany, sprzęt AGD i RTV, ubrania, biżuteria, sprzęt sportowy, sprzęt ogrodniczy, rowery
Budynek gospodarczy
Garaż
Budowle na terenie posesji - altanka, ogrodzenie

Od czego m. in. możemy ubezpieczyć?
Pożar
Zalanie
Powódź
Huragan
Uderzenie pioruna
Wybuch gazu
Kradzież
Włamanie
Dewastacja

Wybierając ofertę ubezpieczenia domu/mieszkania zwróć szczególną uwagę na:
Wartość ubezpieczenia Twojego domu/mieszkania - odszkodowanie powinno pokryć koszty usunięcia zniszczeń i doprowadzenia pomieszczeń do stanu przed wystąpieniem szkody.
Wartość ubezpieczenia dodatkowych pomieszczeń – w sumie ubezpieczenia należy uwzględnić pomieszczenia takie jak garaż, budynek gospodarczy czy piwnica, aby w przypadku zniszczenia otrzymać odszkodowanie, które wystarczy na ich odbudowę.
Wartość ubezpieczenia ruchomości domowych - wysokość sumy ubezpieczenia powinna wystarczyć na odkupienie straconego mienia.
Udział własny – jest to sposób na obniżenie składki ubezpieczenia poprzez zobowiązanie się do pokrycia części wartości szkody.
Ubezpieczenie się od odpowiedzialność cywilnej – pamiętaj, że możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone osobom trzecim. W przypadku zalania mieszkania sąsiada to Ty poniesiesz koszty naprawy zniszczeń. Warto mieć wtedy wykupioną polisę OC, z której zostanie wypłacone odszkodowanie poszkodowanej osobie.

Życiowe i inwestycyjne
Czym jest ubezpieczenie na życie?
Ubezpieczenie na życie, jest to polisa, której przedmiotem ubezpieczenia jest człowiek oraz jego życie i zdrowie.
Jest to ubezpieczenie szczególne, ponieważ ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej, tym samym zapewniają bezpieczeństwo osób najbliższych ubezpieczonego - rodziny, przyjaciół, czy innych uposażonych do otrzymania odszkodowania.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie na życie?
Ubezpieczając się zapewniamy zabezpieczenie materialne dla rodziny w przypadku śmierci bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ubezpieczenie na życie może posłużyć jako zabezpieczenie Twoich zadłużeń - kredytu hipotecznego czy też zaciągniętego na założenie firmy lub zakup samochodu.
Dzięki polisie po naszej śmierci wszystkie, a przynajmniej część, zadłużeń zostanie wyrównanych wypłaconym odszkodowaniem.
Aby wziąć kredyt banki niejednokrotnie żądają posiadania polisy ubezpieczenia na życie.

Polisy na życie dzielimy po kątem:
1. Czasu trwania (terminowa i bezterminowa, na dożycie):
Polisa terminowa - ubezpieczenie dla jednej osoby zawierane na ustalony przez towarzystwo okres, np. 5 lat
. 
Polisa bezterminowa - przeznaczona dla osób w podeszłym wieku.
Polisa na dożycie - w umowie ubezpieczony określa wiek, po przekroczeniu którego otrzyma z konta wcześniej zgromadzone środki. Zazwyczaj jest to przejście na emeryturę.

2. Przeznaczenia składki (ochronne, ochronno-inwestycyjne, posagowe):
Polisa ochronna i ochronno-inwestycyjna - odpowiadają za ochronę finansową życia i zdrowia ubezpieczonego oraz inwestowanie własnych środków ramach specjalnych funduszy
Polisa posagowa - ubezpieczający deklaruje opłacanie określonej składki, z której część ochrania finansowo życie i zdrowie dziecka, a część trafia na konto jako posag wypłacany w ustalonym momencie. 

3. Liczby ubezpieczonych (indywidualne, rodzinne, grupowe).
 
Ubezpieczenia firm:
Ubezpieczenie OC Firmy - odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw:
Ubezpieczenie mienia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 
Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie od wandalizmu
Ochrona inwestycji – ubezpieczenie realizacji inwestycji
Ubezpieczenie sprzętów i maszyn budowlanych
Gwarancje ubezpieczeniowe umożliwiające realizację wielu kontraktów w jednym czasie

Flotowe ubezpieczenia samochodów firmowych:
OC
AC
Ubezpieczenie samochodów ciężarowych, naczep i przyczep

Pracownicze ubezpieczenia na życie:
Ochrona życia i zdrowia pracowników i ich rodzin

Ubezpieczenia turystyczne:
Pomoc i leczenie za granicą – pomoc w przypadku nagłego zachorowania bądź zaostrzenia się choroby przewlekłej.
Assitance w podróży.
Ubezpieczenie bagażu.
OC – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w podróży.
NNW - kompleksowa ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenia biznesowe - oferta dla pracodawców i właścicieli firm wyjeżdżających i wysyłających pracowników w delegacje.
Sporty ekstremalne.
Ubezpieczenie sprzętu sportowego.